Search form

ยากอบ 4:9

9จง​ใค่​ไห้​ใค่​หุย กับ​ตุ๊ก​โศก​เหีย แตน​ตี้​จะ​ใค่​หัว​ก็​หื้อ​เป๋น​เศร้าโศก หื้อ​ความ​จื้นจมยินดี​เปี่ยน​เป๋น​ความ​ตุ๊กใจ๋