Search form

ยากอบ 5:12

12ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด​ก็​คือ ห้าม​สาบาน บ่ว่า​จะ​อ้าง​สวรรค์​กาว่า​โลก กาว่า​อะหยัง​ก็​ต๋าม ถ้า “ใจ้” ก็​บอก​ว่า “ใจ้” “บ่ใจ้” ก็​บอก​ว่า “บ่ใจ้” เปื้อ​ต้าน​จะ​บ่ต้อง​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า