Search form

ยากอบ 5:8

8หมู่​ต้าน​ก็​ต้อง​อดทน​จาอั้น​เหมือน​กั๋น จง​ตั้ง​อก​ตั้ง​ใจ๋​หื้อ​ดี ย้อน​ใก้​เถิง​วัน​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​ปิ๊ก​มา​แล้ว