Search form

ยากอบ 5:9

9ปี้น้อง​ตังหลาย บ่ต้อง​จ่ม​ว่า​อะหยัง​หื้อ​กั๋น​เน่อ เปื้อ​ต้าน​จะ​บ่โดน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า ผ่อ​ลอ ผู้​พิพากษา​ก็​ใก้​จะ​มา​แผว​แล้ว