Search form

ยอห์น 1:18

18บ่มี​ใผ​เกย​หัน​พระเจ้า มี​ก้า​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระเจ้า ตี้​เป๋น​พระเจ้า​เอง กับ​อยู่​ใก้​พระบิดา ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ฮู้จัก​พระเจ้า