Search form

ยอห์น 1:22

22หมู่​เขา​ก็​เลย​ถาม​ว่า “แล้ว​ต้าน​เป๋น​ใผ​กั๋น​แน่ บอก​หื้อ​เฮา​ฮู้​กำ เฮา​ต้อง​ปิ๊ก​ไป​ตอบ​คน​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา ต้าน​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ”