Search form

ยอห์น 1:29

29แหม​วัน​นึ่ง ยอห์น​หัน​พระเยซู​เตียว​ซื่อ​มา​ตาง​เขา ยอห์น​ก็​เอิ้น​ว่า “หั้น​ลอ ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า ตี้​จะ​มา​ฮับ​เอา​โต้ษ​บาป​ของ​โลก​ไป