Search form

ยอห์น 1:42

42อันดรูว์​ก็​ปา​ซีโมน​ไป​ปะ​พระเยซู บ่ากอง​พระเยซู​หัน​ซีโมน​ก็​อู้​ว่า “ต้าน​คือ​ซีโมน​ลูกบ่าว​ของ​ยอห์น แต่​คน​จะ​ฮ้อง​ต้าน​ว่า เคฟาส” (​คือ​เปโตร ตี้​แป๋​ว่า บ่าหิน​ใหญ่​)