Search form

ยอห์น 1:43

ฮ้อง​ฟีลิป​กับ​นาธานาเอล

43แหม​วัน​นึ่ง พระเยซู​ตัดสิน​ใจ๋​จะ​ไป​แคว้น​กาลิลี แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​หา​ฟีลิป อู้​กับ​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ”