Search form

ยอห์น 1:45

45แล้ว​ฟีลิป​ก็​ไป​หา​นาธานาเอล แล้ว​บอก​เขา​ว่า “เฮา​ได้​ปะ​คน​นั้น​ตี้​โมเสส​เขียน​เถิง​ใน​บท​บัญญัติ กับ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​เถิง​ต้าน​ไว้​ตวย คือ​เยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ​ตี้​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​โยเซฟ”