Search form

ยอห์น 1:50

50พระเยซู​ก็​อู้​แหม​ว่า “ตี้​ต้าน​เจื้อ​นี้ ก็​ย้อน​เฮา​บอก​ว่า เฮา​หัน​ต้าน​อยู่​ปื๊น​เก๊า​บ่าเดื่อ​กา แต่​ต้าน​จะ​ได้​หัน​สิ่ง​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​นี้​แหม”