Search form

ยอห์น 10:10

10คน​ขี้ลัก​นั้น​ก็​มา​เปื้อ​ลัก ฆ่า กับ​ทำลาย​เต้าอั้น แต่​เฮา​มา​เปื้อ​คน​ตี้​เป๋น​แกะ​ของ​เฮา​จะ​มี​จีวิต เซิ่ง​บ่ขาด​อะหยัง​เลย