Search form

ยอห์น 10:25

25พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​ไป​แล้ว แต่​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ยอม​เจื้อ สิ่ง​ตี้​เฮา​เยียะ​โดย​สิทธิ​อำนาจ​ของ​พระบิดา​ก็​เยียะ​หื้อ​หัน​แล้ว​ว่า เฮา​เป๋น​ใผ