Search form

ยอห์น 10:28

28เฮา​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์​กับ​แกะ​หมู่​นั้น แกะ​หมู่​นั้น​ก็​จะ​บ่มี​วัน​ฉิบหาย กับ​บ่มี​ใผ​ลู่​เอา​แกะ​หมู่​นั้น​ไป​จาก​มือ​เฮา​ได้