Search form

ยอห์น 10:3

3คน​เฝ้า​ปะตู๋​ก็​เปิด​ปะตู๋​หื้อ​เขา แกะ​ก็​ฟัง​เสียง​ของ​เขา เขา​ฮ้อง​แกะ​ของ​ตั๋ว​เก่า​ต๋าม​จื้อ​ของ​มัน แล้ว​ก็​ปา​แกะ​ออก​จาก​คอก