Search form

ยอห์น 10:32

32พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​หัน​ก๋าน​ดี​หลาย​อย่าง​ตี้​มา​จาก​พระบิดา หมู่​ต้าน​หยิบ​บ่าหิน​ขึ้น​มา​จะ​ขว้าง​เฮา​หื้อ​ต๋าย​ย้อน​ก๋าน​ดี​เรื่อง​ไหน”