Search form

ยอห์น 10:38

38แต่​ถ้า​เฮา​เยียะ​ก๋าน​ของ​พระบิดา เถิงแม้​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​บ่เจื้อ​วางใจ๋​เฮา ก็​หื้อ​เจื้อ​ใน​ก๋าน​นั้น​เต๊อะ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ฮู้​กับ​เข้าใจ๋​ว่า พระบิดา​ก็​อยู่​ใน​เฮา​และ​เฮา​ก็​อยู่​ใน​พระบิดา”