Search form

ยอห์น 11:1

ลาซารัส​ต๋าย

1มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​ลาซารัส​ก่ำลัง​บ่สบาย เขา​อยู่​ตี้​หมู่บ้าน​เบธานี​กับ​มารีย์​ตึง​มารธา​ปี้​สาว​ของ​เขา