Search form

ยอห์น 11:11

11หลังจาก​ตี้​พระองค์​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​บอก​กับ​หมู่​สาวก​แหม​ว่า “ลาซารัส​เปื้อน​ของ​เฮา​หลับ​ไป​แล้ว แต่​เฮา​จะ​ไป​ตี้​หั้น​เปื้อ​ฮ้อง​เขา​หื้อ​ลุก​ขึ้น​มา”