Search form

ยอห์น 11:31

31แล้ว​หมู่​จาว​ยิว​ตี้​มา​ปลอบใจ๋​มารีย์​หัน​มารีย์​ฟั่ง​ลุก​ออก​จาก​เฮือน​ไป หมู่​เขา​ก็​กึ๊ด​ว่า​มารีย์​จะ​ไป​ไห้​ตี้​อุโมงค์​ฝังศพ หมู่​เขา​ก็​เลย​ตวย​มารีย์​ไป