Search form

ยอห์น 11:42

42กับ​ข้า​พระองค์​ก็​ฮู้​ว่า​พระองค์​ฟัง​ข้า​พระองค์​ตลอด ตี้​ข้า​พระองค์​อู้​จาอี้​ก็​ย้อน​หัน​แก่​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ตี้​นี่ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ได้​เจื้อ​ว่า​พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​ใจ๊​ข้า​พระองค์​มา”