Search form

ยอห์น 11:44

44แล้ว​ลาซารัส​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ก็​เตียว​ออก​มา​จาก​อุโมงค์ มี​ผ้า​ปัน​มือ​ปัน​ตี๋น​กับ​หน้า​เขา​อยู่ พระเยซู​ก็​เลย​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า “แก้​ผ้า​ตี้​ปัน​เขา​ออก หื้อ​เขา​เตียว​ไป”