Search form

ยอห์น 11:45

หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​วางแผน​จะ​ฆ่า​พระเยซู

45หมู่​จาว​ยิว​ตี้​มา​หา​มารีย์​ได้​หัน​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​เยียะ ก็​ปา​กั๋น​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์