Search form

ยอห์น 11:51

51คายาฟาส​บ่ได้​อู้​จาอี้​ขึ้น​มา​คน​เดียว แต่​ย้อน​ว่า​เขา​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ใน​ปี๋​นั้น พระเจ้า​ก็​เลย​หื้อ​เขา​อู้​เป๋น​กำ​ตวายตั๊ก​ว่า​พระเยซู​จะ​ต๋าย​เปื้อ​จาว​ยิว