Search form

ยอห์น 11:55

55ต๋อน​เมื่อ​ใก้​เถิง​งาน​ปัสกา​ของ​จาว​ยิว หลาย​คน​ตี้​ลุก​บ้าน​นอก​มา​ก็​ปา​กั๋น​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​เปื้อ​เยียะ​พิธี​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​ก่อน​งาน​นั้น