Search form

ยอห์น 11:57

57แต่​หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี​ได้​สั่ง​คน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ใผ​หัน​พระเยซู​อยู่​ตี้​ไหน ก็​ต้อง​มา​บอก​หมู่​เขา เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ไป​ยับ​พระองค์