Search form

ยอห์น 11:8

8หมู่​สาวก​ก็​อู้​กับ​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ บ่กี่​วัน​มา​นี้​หมู่​จาว​ยิว​ตี้​หั้น​ฮิ​เอา​บ่าหิน​จะ​ขว้าง​อาจ๋ารย์​หื้อ​ต๋าย อาจ๋ารย์​ยัง​จะ​ไป​ตี้​หั้น​แหม​กา”