Search form

ยอห์น 12

มารีย์​เอา​น้ำมัน​หอม​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​พระเยซู

1ก่อน​เถิง​งาน​ปัสกา​หก​วัน พระเยซู​ก็​มา​ตี้​หมู่บ้าน​เบธานี​เซิ่ง​เป๋น​หมู่​บ้าน​ตี้​ลาซารัส​อยู่ ลาซารัส​คน​นี้​ตี้​พระองค์​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 2หมู่​คน​ตี้​หั้น​จัด​งานเลี้ยง​หื้อ​พระองค์ มารธา​ก็​จ้วย​ผ่อ​กอย​เรื่อง​ของกิ๋น​ของ​ว่า ต๋อน​นั้น​ลาซารัส​ก็​นั่ง​กิ๋น​ข้าว​อยู่​โต๊ะ​เดียว​กั๋น​กับ​พระองค์ 3มารีย์​เอา​น้ำมัน​หอม​นารดา​บริสุทธิ์​รากา​แปง​มา​ประมาณ​เกิ่ง​ลิตร แล้ว​ก็​ถอก​ใส่​ตี๋น​ของ​พระเยซู แล้ว​เอา​ผม​ของ​ตั๋ว​เก่า​เจ๊ด​ตี๋น​หื้อ​พระองค์ ใคว่​ตึง​บ้าน​ก็​หอม​น้ำมัน​หอม​นั้น​ขนาด

4แต่​ยูดาส อิสคาริโอท สาวก​คน​นึ่ง​ของ​พระเยซู คน​ตี้​จะ​หักหลัง​พระองค์ ก็​อู้​ว่า 5“เยียะ​หยัง​บ่เอา​น้ำมัน​หอม​นี้​ไป​ขาย แล้ว​เอา​สตางค์​มา​ปั๋น​หื้อ​กับ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น ถ้า​ขาย​จะ​ได้​สตางค์​เหรียญ​เถิง​สาม​ร้อย” 6ตี้​ยูดาส​อู้​จาอี้​บ่ใจ้​ว่า​เขา​เป๋น​ห่วง​คน​ตุ๊ก แต่​ย้อน​ว่า​เขา​เป๋น​คน​ขี้ลัก ซอบ​ลัก​สตางค์​ใน​ถง​สตางค์​ส่วน​รวม​ตี้​เขา​เป๋น​คน​ผ่อ

7พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “ห้าม​ว่า​หื้อ​นาง นาง​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​จะ​เกียม​ก๋าน​ฝัง​ศพ​ของ​เฮา 8คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น​จะ​ยัง​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน​ไป​ตลอด แต่​เฮา​จะ​บ่อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน​ไป​ตลอด”

หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​วางแผน​ตี้​จะ​ฆ่า​ลาซารัส

9บ่ากอง​หมู่​จาว​ยิว​จ๋ำนวน​นัก​ได้​ยิน​ว่า​พระเยซู​อยู่​ตี้​หมู่บ้าน​เบธานี หมู่​เขา​ก็​เลย​ปา​กั๋น​ไป​ตี้​หั้น ย้อน​ใค่​หัน​พระเยซู​กับ​ลาซารัส คน​ตี้​พระเยซู​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 10จาอั้น หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​ก็​เลย​วางแผน​จะ​ฆ่า​ลาซารัส​ตวย 11ย้อน​ลาซารัส​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แต๊ๆ หมู่​จาว​ยิว​หลาย​คน​ก็​เลย​ละ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​แล้ว​ไป​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู

หมู่​คน​ต้อนฮับ​พระเยซู​เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม

12แหม​วัน​นึ่ง​คน​นัก​ขนาด​ตี้​มา​ฮ่วม​งาน​ปัสกา ได้ยิน​ว่า​พระเยซู​ก่ำลัง​เข้า​มา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม 13หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​เอา​กิ่ง​ปาล์ม ​ไป​ต้อนฮับ​พระองค์​แล้ว​โห่​ฮ้อง​ว่า

“โฮซันนา”

“ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​ผู้​ตี้​มา​ใน​นาม​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เต๊อะ​เน่อ”

“ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​กษัตริย์​อิสราเอล​เต๊อะ​เน่อ”

14พระเยซู​เอา​ลูก​ลา​ตั๋ว​นึ่ง​ขี่​มา อย่าง​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​เขียน​ไว้​ว่า

15“จาว​เมือง​ศิโยน​เหย บ่ต้อง​กั๋ว

ผ่อ​หั้น​ลอ กษัตริย์​ของ​หมู่​เจ้า​ก่ำลัง​มา

พระองค์​ขี่​ลูก​ลา​อยู่”

16ใน​ต๋อน​นั้น​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ยัง​บ่เข้าใจ๋​เรื่อง​นี้ แต่​หลัง​จาก​ตี้​พระเยซู​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​แล้ว หมู่​เขา​ก็​กึ๊ด​ขึ้น​ได้​ว่า พระคัมภีร์​ได้​เขียน​เกี่ยวกับ​พระเยซู​เถิง​เรื่อง​นี้​ไว้ กับ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ตี้​ได้​เยียะ​จาอั้น​หื้อ​พระองค์

17หมู่​คน​ตี้​อยู่​กับ​พระเยซู​ต๋อน​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​ลาซารัส​ออก​จาก​อุโมงค์​ฝัง​ศพ กับ​เยียะ​หื้อ​ลาซารัส​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​นั้น ก็​เป๋น​พยาน​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​ได้​ยิน​ได้​หัน​มา 18จาอั้น​หลาย​คน​ก็​ปา​กั๋น​มา​หา​พระเยซู ย้อน​ได้ยิน​ว่า​พระองค์​เยียะ​หมายสำคัญ​นี้ 19หมู่​ฟาริสี​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “หัน​ก่อ หมู่​เฮา​เยียะ​อะหยัง​เขา ก็​บ่สำเร็จ​สัก​อย่าง คน​ตึง​โลก​ปา​กั๋น​ไป​ติดต๋าม​เขา​เหีย​หมด”

จาว​กรีก​ใค่​ปะ​พระเยซู

20มี​จาว​กรีก​บาง​คน​ใน​คน​ตังหลาย​ตี้​ขึ้น​ไป​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใน​หละหว่าง​งาน​ปัสกา 21แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ไป​หา​สาวก​ของ​พระเยซู​คน​นึ่ง จื้อ ฟีลิป ตี้​มา​จาก​หมู่บ้าน​เบธไซดา​ใน​แคว้น​กาลิลี แล้ว​ก็​ขอ​ฟีลิป​ว่า “ต้าน​ครับ เฮา​ใค่​ปะ​พระเยซู” 22ฟีลิป​ก็​เลย​ไป​บอก​อันดรูว์ แล้ว​เขา​ตึง​สอง​คน​ก็​ไป​บอก​พระเยซู

23พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​บุตรมนุษย์ 24เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​เม็ด​ข้าว​แห้ง​แล้ว​ตก​ลง​ดิน ก็​จะ​งอก​ขึ้น​มา​หื้อ​ผล​แหม​หลาย​เม็ด แต่​ถ้า​บ่ตก​ลง​ดิน ก็​จะ​เป๋น​ก้า​เม็ด​ข้าว​เม็ด​เดียว​เต้าอั้น 25คน​ใด​ตี้​ใจ๊​จีวิต​หันแก่​ตั๋ว​เก่า​ใน​โลก​นี้ คน​นั้น​ก็​ฮักษา​จีวิต​นั้น​บ่ได้​ก็​จะ​ต๋าย แต่​ถ้า​ใผ​ใจ๊​จีวิต​บ่หัน​แก่​ตั๋ว​ใน​โลก​นี้ ก็​จะ​ฮักษา​จีวิต​ไว้​ได้​จ๋น​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ 26ใผ​ตี้​ฮับใจ๊​เฮา ก็​ต้อง​ติดต๋าม​หลาม​ตวย​เฮา​มา เฮา​อยู่​ตี้​ไหน ผู้​ฮับใจ๊​ของ​เฮา​ก็​จะ​อยู่​ตี้​หั้น​ตวย ใผ​ตี้​ฮับใจ๊​เฮา พระเจ้า​ก็​จะ​ยกย่อง​คน​นั้น

พระเยซู​อู้​เถิง​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์

27“บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​ขนาด จะ​อู้​จาใด​ดี จะ​หื้อ​เฮา​อู้​ว่า ‘พระบิดา​เจ้าข้า ขอ​โผด​จ้วย​ข้า​พระองค์​หื้อ​ป๊น​เวลา​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้​ตวย​เต๊อะ’ จาอั้น​กา บ่ใจ้ ตี้​เฮา​มา​ใน​โลก​ก็​เปื้อ​เวลา​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้ 28ข้า​แต่​พระบิดา ขอ​หื้อ​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์” แล้ว​ก็​มี​เสียง​อู้​จาก​ต๊องฟ้า​ว่า “เฮา​ได้​เยียะ​หื้อ​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​แล้ว กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​แหม”

29เมื่อ​คน​ตี้​อยู่​หั้น​ได้ยิน​เสียง​นั้น บาง​คน​ก็​อู้​ว่า​เป๋น​เสียง​ฟ้า​ฮ้อง แต่​คน​อื่น​อู้​ว่า “ทูตสวรรค์​อู้​กับ​ต้าน”

30แล้ว​พระเยซู​ก็​บอก​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เสียง​นี้​ก็​เปื้อ​หมู่​ต้าน​บ่ใจ้​เปื้อ​เฮา 31เถิง​เวลา​ตี้​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​โลก​แล้ว ผู้​ปกครอง​แห่ง​โลก​นี้ ​ก็​จะ​โดน​ไล่​ออก​ไป 32เมื่อ​เฮา​ถูก​ยก​ขึ้น​จาก​แผ่นดิน​โลก เฮา​ก็​จะ​จั๊ก​นำ​กู้​คน​มา​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา” 33พระเยซู​อู้​จาอี้​เปื้อ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า​พระองค์​จะ​ต๋าย​จาใด

34คน​ตังหลาย​ก็​อู้​ว่า “บท​บัญญัติ​บอก​หมู่​เฮา​ไว้​ว่า พระคริสต์​จะ​มี​จีวิต​ตลอด​ไป แล้ว​เยียะ​หยัง​ต้าน​อู้​ว่า ‘บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น’ กับ ‘บุตรมนุษย์’ เป๋น​ใผ”

35พระเยซู​อู้​ว่า “แสงแจ้ง​ของ​เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ไป​แหม​สัก​บึด​สัก​เมื่อ หื้อ​เตียว​ไป​ต๋อน​ตี้​ยัง​มี​แสงแจ้ง​อยู่ เปื้อ​ความ​มืด​จะ​ตวย​บ่ตัน​ต้าน ย้อน​คน​ตี้​เตียว​ใน​ความ​มืด​ก็​จะ​บ่หัน​ว่า​ก่ำลัง​เตียว​ไป​ตาง​ใด 36ต๋อน​ตี้​ยัง​มี​แสงแจ้ง​ของ​เฮา​อยู่ ก็​หื้อ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​แสงแจ้ง​นั้น​เต๊อะ เปื้อ​ว่า​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​ลูก​ของ​ความ​เป่งแจ้ง” บ่ากอง​พระเยซู​อู้​จบ​แล้ว ก็​ละ​หมู่​เขา​ไป​แล้ว​ซ่อน​ตั๋ว​จาก​คน​ตังหลาย

หมู่​จาว​ยิว​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู

37เถิงแม้​ว่า​พระเยซู​เยียะ​หมายสำคัญ​หลาย​อย่าง​หื้อ​หมู่​เขา​หัน แต่​หมู่​เขา​ก็​ยัง​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์ 38เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อู้​ไว้​ว่า

“องค์​พระผู้เป๋นเจ้า มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เจื้อ​กำ​อู้​ของ​หมู่​เฮา

และ​พระองค์​แสดง​ฤทธิ์​อำนาจ​หื้อ​ใผ​ผ่อ”

39จาอั้น​หมู่​เขา​ก็​เลย​เจื้อ​พระองค์​บ่ได้ ย้อน​ว่า​อิสยาห์​อู้​ไว้​แหม​ว่า

40“พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ต๋า​หมู่​เขา​บอด

และ​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​หมู่​เขา​หลึกหลึ่ง

เปื้อ​ว่า​ต๋า​หมู่​เขา​จะ​ผ่อ​บ่หัน

กับ​จิตใจ๋​หมู่​เขา​ก็​จะ​บ่เข้าใจ๋

หมู่​เขา​จะ​ได้​บ่ปิ๊ก​มา​หา​เฮา​เปื้อ​หื้อ​เฮา​ฮักษา​หมู่​เขา​หื้อ​หาย​ดี”

41อิสยาห์​อู้​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า เขา​ได้​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเยซู​ล่วงหน้า​แล้ว และ​อู้​เถิง​พระองค์​ไว้

42แต่​ต๋อน​นั้น​มี​หลาย​คน ตึง​หมู่​ผู้​นำ​จาว​ยิว​ก็​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์ แต่​เขา​ก็​บ่ก้า​ยอมฮับ​พระองค์​อย่าง​เปิดเผย ย้อน​กั๋ว​ตี้​หมู่​ฟาริสี​จะ​ไล่​หมู่​เขา​ออก​จาก​สมาชิก​ธรรมศาลา 43ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​ซอบ​กำ​ยกย่อง​ของ​คน​นัก​เหลือ​กำ​ยกย่อง​ของ​พระเจ้า

กำสอน​ของ​พระเยซู​เป๋น​กำ​ตัดสิน​ลงโต้ษ

44พระเยซู​ฮ้องเอิ้น​ว่า “ใผ​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา เขา​บ่ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ก้า​เฮา​เต้าอั้น แต่​เขา​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​ตวย 45คน​ตี้​ผ่อ​หัน​เฮา เขา​ก็​หัน​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา 46เฮา​เข้า​มา​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​หื้อ​โลก เปื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา​จะ​บ่อยู่​ใน​ความ​มืด

47“คน​ตี้​ได้ยิน​กำสอน​ของ​เฮา​แล้ว​บ่เจื้อ​ฟัง เฮา​บ่ตัดสิน​ลงโต้ษ​เขา ย้อน​ว่า​เฮา​บ่ได้​มา​เปื้อ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​โลก​นี้ แต่​เฮา​มา​เปื้อ​จ้วย​โลก​นี้​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 48ถ้า​ใผ​บ่ยอมฮับ​เฮา​และ​บ่ฮับ​กำ​อู้​ของ​เฮา จะ​มี​อย่าง​นึ่ง​ตี้​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เขา คือ​กำ​ตี้​เฮา​ได้​อู้​ไป​แล้ว​นั้น​เนาะ จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เขา​ใน​วัน​สุดต๊าย 49ย้อน​กำ​อู้​หมู่​นี้​เฮา​บ่ได้​อู้​ต๋ามใจ๋​ตั๋วเก่า แต่​พระบิดา​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​สั่ง​เฮา​ว่า​จะ​อู้​อะหยัง​อย่างใด​พ่อง 50แล้ว​เฮา​ก็​ฮู้​ว่า​กำสั่ง​ของ​พระองค์​นั้น​จะ​นำ​ไป​เถิง​จีวิต​นิรันดร์ เฮา​เลย​อู้​ต๋าม​ตี้​พระบิดา​สั่ง​หื้อ​อู้”