Search form

ยอห์น 12:1

มารีย์​เอา​น้ำมัน​หอม​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​พระเยซู

1ก่อน​เถิง​งาน​ปัสกา​หก​วัน พระเยซู​ก็​มา​ตี้​หมู่บ้าน​เบธานี​เซิ่ง​เป๋น​หมู่​บ้าน​ตี้​ลาซารัส​อยู่ ลาซารัส​คน​นี้​ตี้​พระองค์​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย