Search form

ยอห์น 12:12

หมู่​คน​ต้อนฮับ​พระเยซู​เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม

12แหม​วัน​นึ่ง​คน​นัก​ขนาด​ตี้​มา​ฮ่วม​งาน​ปัสกา ได้ยิน​ว่า​พระเยซู​ก่ำลัง​เข้า​มา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม