Search form

ยอห์น 12:2

2หมู่​คน​ตี้​หั้น​จัด​งานเลี้ยง​หื้อ​พระองค์ มารธา​ก็​จ้วย​ผ่อ​กอย​เรื่อง​ของกิ๋น​ของ​ว่า ต๋อน​นั้น​ลาซารัส​ก็​นั่ง​กิ๋น​ข้าว​อยู่​โต๊ะ​เดียว​กั๋น​กับ​พระองค์