Search form

ยอห์น 12:21

21แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ไป​หา​สาวก​ของ​พระเยซู​คน​นึ่ง จื้อ ฟีลิป ตี้​มา​จาก​หมู่บ้าน​เบธไซดา​ใน​แคว้น​กาลิลี แล้ว​ก็​ขอ​ฟีลิป​ว่า “ต้าน​ครับ เฮา​ใค่​ปะ​พระเยซู”