Search form

ยอห์น 12:24

24เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​เม็ด​ข้าว​แห้ง​แล้ว​ตก​ลง​ดิน ก็​จะ​งอก​ขึ้น​มา​หื้อ​ผล​แหม​หลาย​เม็ด แต่​ถ้า​บ่ตก​ลง​ดิน ก็​จะ​เป๋น​ก้า​เม็ด​ข้าว​เม็ด​เดียว​เต้าอั้น