Search form

ยอห์น 12:3

3มารีย์​เอา​น้ำมัน​หอม​นารดา​บริสุทธิ์​รากา​แปง​มา​ประมาณ​เกิ่ง​ลิตร แล้ว​ก็​ถอก​ใส่​ตี๋น​ของ​พระเยซู แล้ว​เอา​ผม​ของ​ตั๋ว​เก่า​เจ๊ด​ตี๋น​หื้อ​พระองค์ ใคว่​ตึง​บ้าน​ก็​หอม​น้ำมัน​หอม​นั้น​ขนาด