Search form

ยอห์น 12:35

35พระเยซู​อู้​ว่า “แสงแจ้ง​ของ​เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ไป​แหม​สัก​บึด​สัก​เมื่อ หื้อ​เตียว​ไป​ต๋อน​ตี้​ยัง​มี​แสงแจ้ง​อยู่ เปื้อ​ความ​มืด​จะ​ตวย​บ่ตัน​ต้าน ย้อน​คน​ตี้​เตียว​ใน​ความ​มืด​ก็​จะ​บ่หัน​ว่า​ก่ำลัง​เตียว​ไป​ตาง​ใด