Search form

ยอห์น 12:36

36ต๋อน​ตี้​ยัง​มี​แสงแจ้ง​ของ​เฮา​อยู่ ก็​หื้อ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​แสงแจ้ง​นั้น​เต๊อะ เปื้อ​ว่า​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​ลูก​ของ​ความ​เป่งแจ้ง” บ่ากอง​พระเยซู​อู้​จบ​แล้ว ก็​ละ​หมู่​เขา​ไป​แล้ว​ซ่อน​ตั๋ว​จาก​คน​ตังหลาย