Search form

ยอห์น 12:38

38เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อู้​ไว้​ว่า

“องค์​พระผู้เป๋นเจ้า มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เจื้อ​กำ​อู้​ของ​หมู่​เฮา

และ​พระองค์​แสดง​ฤทธิ์​อำนาจ​หื้อ​ใผ​ผ่อ”