Search form

ยอห์น 12:40

40“พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ต๋า​หมู่​เขา​บอด

และ​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​หมู่​เขา​หลึกหลึ่ง

เปื้อ​ว่า​ต๋า​หมู่​เขา​จะ​ผ่อ​บ่หัน

กับ​จิตใจ๋​หมู่​เขา​ก็​จะ​บ่เข้าใจ๋

หมู่​เขา​จะ​ได้​บ่ปิ๊ก​มา​หา​เฮา​เปื้อ​หื้อ​เฮา​ฮักษา​หมู่​เขา​หื้อ​หาย​ดี”