Search form

ยอห์น 12:44

กำสอน​ของ​พระเยซู​เป๋น​กำ​ตัดสิน​ลงโต้ษ

44พระเยซู​ฮ้องเอิ้น​ว่า “ใผ​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา เขา​บ่ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ก้า​เฮา​เต้าอั้น แต่​เขา​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​ตวย