Search form

ยอห์น 12:48

48ถ้า​ใผ​บ่ยอมฮับ​เฮา​และ​บ่ฮับ​กำ​อู้​ของ​เฮา จะ​มี​อย่าง​นึ่ง​ตี้​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เขา คือ​กำ​ตี้​เฮา​ได้​อู้​ไป​แล้ว​นั้น​เนาะ จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เขา​ใน​วัน​สุดต๊าย