Search form

ยอห์น 12:5

5“เยียะ​หยัง​บ่เอา​น้ำมัน​หอม​นี้​ไป​ขาย แล้ว​เอา​สตางค์​มา​ปั๋น​หื้อ​กับ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น ถ้า​ขาย​จะ​ได้​สตางค์​เหรียญ​เถิง​สาม​ร้อย”