Search form

ยอห์น 13

พระเยซู​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​หมู่​สาวก

1ก่อน​เถิง​งาน​ปัสกา พระเยซู​ฮู้​ว่า​เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​พระองค์​จะ​ต้อง​จาก​โลก​นี้​ปิ๊ก​ไป​หา​พระบิดา พระองค์​ฮัก​หมู่​คน​ตี้​ติดต๋าม​พระองค์​เซิ่ง​อยู่​ใน​โลก​นี้​ตลอด​มา กับ​พระองค์​ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​ว่า​พระองค์​ฮัก​หมู่​เขา​มอก​ใด

2ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​กิ๋น​ข้าวแลง​กั๋น​อยู่ มาร​ได้​เยียะ​หื้อ​ใจ๋​ของ​ยูดาส อิสคาริโอท ลูกบ่าว​ของ​ซีโมน กึ๊ด​จะ​หักหลัง​พระเยซู​แล้ว 3พระองค์​ก็​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​หื้อ​พระองค์​มี​อำนาจ​เหนือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง กับ​พระองค์​มา​จาก​พระเจ้า​แล้ว​ก่ำลัง​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระเจ้า 4พระเยซู​ก็​ลุก​ขึ้น​จาก​โต๊ะ ถอด​เสื้อ​คุม​ออก แล้ว​เอา​ผ้า​เจ๊ด​ตั๋ว​มัด​แอว​ไว้ 5แล้ว​พระองค์​ก็​ถอก​น้ำ​ใส่​กะละมัง​เอา​ไป​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​หมู่​สาวก แล้ว​เอา​ผ้า​ตี้​มัด​แอว​เจ๊ด​ตี๋น​หื้อ​หมู่​เขา

6เมื่อ​ล้าง​มา​เถิง​ซีโมน​เปโตร เขา​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ต้าน​จะ​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​เฮา​ตวย​กา”

7พระเยซู​ตอบ​ว่า “ต๋อน​นี้​ตี้​เฮา​เยียะ​จาอี้ ต้าน​ยัง​บ่เข้าใจ๋​เตื้อ แต่​แหม​หน้อย​ต้าน​จะ​เข้าใจ๋”

8ซีโมน​เปโตร​ก็​เลย​อู้​ว่า “เฮา​บ่มี​วัน​ยอม​หื้อ​พระองค์​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​เฮา​แน่นอน” พระเยซู​ก็​เลย​อู้​ว่า “ถ้า​เฮา​บ่ได้​ล้าง​หื้อ​ต้าน ต้าน​ก็​บ่ได้​เป๋น​คน​ของ​เฮา​แหม”

9ซีโมน​เปโตร​ก็​อู้​ว่า “อาจ๋ารย์​ถ้า​เป๋น​จาอั้น บ่ใจ้​ก้า​ตี๋น​ของ​เฮา แต่​ขอ​หื้อ​ล้าง​ตึง​มือ​ตึง​หัว​ของ​เฮา​ตวย​เต๊อะ” 10พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “คน​ตี้​อาบ​น้ำ​ก็​สะอาด​ตึง​ตั๋ว​แล้ว ล้าง​ก้า​ตี๋น​ก็​ปอ หมู่​ต้าน​สะอาด​แล้ว แต่​บ่ใจ้​กู้​คน” 11พระองค์​ฮู้​ว่า​ใผ​จะ​หักหลัง​พระองค์ ย้อน​จาอั้น​พระองค์​ก็​เลย​อู้​ว่า “บ่ใจ้​กู้​คน​ตี้​สะอาด”

12บ่ากอง​พระเยซู​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​หมู่​สาวก​แล้ว พระองค์​ก็​ใส่​เสื้อ​คุม​ปิ๊ก​ไป​นั่ง​ตี้​เก่า แล้ว​พระองค์​ก็​ถาม​ว่า “ตี้​เฮา​เยียะ​จาอี้​หื้อ​หมู่​ต้าน หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​ก่อ 13หมู่​ต้าน​ฮ้อง​เฮา​ว่า ‘อาจ๋ารย์’ กับ ‘องค์​พระผู้เป๋นเจ้า’ ตี้​หมู่​ต้าน​ฮ้อง​จาอั้น​ก็​แม่น​แล้ว ย้อน​เฮา​เป๋น​จาอั้น​แต๊ๆ 14ถ้า​เฮา​ตี้​เป๋น​อาจ๋ารย์​กับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ยัง​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​หมู่​ต้าน หมู่​ต้าน​ก็​ควร​จะ​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​กั๋น​ตวย 15เฮา​ได้​เยียะ​เป๋น​ตั๋วอย่าง​หื้อ​หมู่​ต้าน​ผ่อ​แล้ว ก็​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​ตี้​เฮา​ได้​เยียะ 16เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ฮับใจ๊​บ่ใหญ่​เหลือ​เจ้านาย​ของ​เขา กับ​คน​ส่ง​ข่าว​ก็​บ่ใหญ่​เหลือ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เขา​มา 17ถ้า​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​กับ​เยียะ​ต๋าม​สิ่ง​นี้ หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​สุข”

18“เฮา​บ่ได้​หมายเถิง​หมู่​ต้าน​กู้​คน เฮา​ฮู้จัก​คน​ตี้​เฮา​เลือก​ไว้ แต่​จะ​ต้อง​เป๋น​แต๊​ต๋าม​พระคัมภีร์​ตี้​อู้​ไว้​ว่า ‘คน​ตี้​กิ๋น​ของกิ๋น​เฮา ก็​ก๋าย​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​เฮา’ 19เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​ไว้​บ่าเดี่ยว​นี้ ก่อน​ตี้​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น ก็​เปื้อ​ว่า เมื่อ​เกิด​เหตุก๋ารณ์​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เจื้อ​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​นั้น​ตี้​เฮา​บอก​ว่า​เฮา​เป๋น 20เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ตี้​ยอมฮับ​คน​ตี้​เฮา​ใจ๊​ไป ก็​ยอมฮับ​เฮา​ตวย กับ​คน​ตี้​ยอมฮับ​เฮา​ก็​ยอมฮับ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา”

พระเยซู​อู้​เถิง​คน​ตี้​จะ​หักหลัง​พระองค์

21บ่ากอง​พระเยซู​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​ขนาด แล้ว​ก็​อู้​ออก​มา​อย่าง​เปิดเผย​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ต้าน​จะ​หักหลัง​เฮา”

22แล้ว​หมู่​สาวก​ก็​ผ่อ​หน้า​กั๋น ใค่​ฮู้​ว่า​พระองค์​อู้​เถิง​ใผ 23มี​สาวก​คน​นึ่ง​ตี้​พระองค์​ฮัก​เอน​ตั๋ว​นอน​กิ๋น​ข้าว​ข้าง​พระองค์​อยู่ 24ซีโมน​เปโตร ก็​ส่ง​ซิก​หื้อ​เขา​ถาม​พระองค์​ว่า พระองค์​อู้​เถิง​ใผ

25สาวก​คน​นั้น​ก็​เอน​ตั๋ว​เข้า​ไป​ใก้ๆ พระเยซู แล้ว​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ ต้าน​อู้​เถิง​ใผ​ครับ”

26พระเยซู​ตอบ​ว่า “คน​นั้น​ก็​คือ​คน​ตี้​เฮา​จะ​เอา​เข้าหนมปัง​จุ่ม​ลง​ใน​ถ้วย​นี้ แล้ว​ยื่น​หื้อ​เขา” แล้ว​พระองค์​ก็​เอา​เข้าหนมปัง​จุ่ม​ลง​ใน​ถ้วย​แล้ว​ยื่น​หื้อ​ยูดาส อิสคาริโอท ลูกบ่าว​ของ​ซีโมน 27เมื่อ​ยูดาส​ฮับ​เข้าหนมปัง​ไป ซาต๋าน​ก็​เข้า​เขา พระเยซู​ก็​อู้​กับ​เขา​ว่า “จะ​เยียะ​อะหยัง​ก็​ขะใจ๋​เยียะ​เหีย” 28กู้​คน​ตี้​เอน​ตั๋ว​นอน​อยู่​ตี้​หั้น บ่เข้าใจ๋​ว่า​เยียะ​หยัง​พระเยซู​อู้​กับ​ยูดาส​จาอั้น 29บาง​คน​ก็​กึ๊ด​ว่า ย้อน​ยูดาส​เป๋น​คน​ผ่อ​ถง​สตางค์ พระเยซู​เลย​บอก​หื้อ​เขา​ไป​ซื้อ​ของ​ตี้​จะ​ใจ๊​ใน​งาน กาว่า​พระองค์​บอก​หื้อ​ยูดาส​แจก​ของ​หื้อ​คน​ตุ๊ก​พ่อง

30บ่ากอง​ยูดาส​ฮับ​เข้าหนมปัง​นั้น เขา​ก็​ออก​ไป​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย ต๋อน​นั้น​เป๋น​เมื่อคืน​แล้ว

กำสั่ง​ใหม่​ของ​พระเยซู

31หลังจาก​ตี้​ยูดาส​ออก​ไป​แล้ว พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​คน​จะ​ได้​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​บุตรมนุษย์ แล้ว​พระเจ้า​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ​ผ่าน​ตาง​พระองค์​ตวย 32ถ้า​พระเจ้า​ได้ฮับ​เกียรติ​ผ่าน​ตาง​บุตรมนุษย์ พระเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​บุตรมนุษย์​ได้ฮับ​เกียรติ​ตวย กับ​พระเจ้า​จะ​เยียะ​บ่าเดี่ยว​นี้

33“ลูก​เหย เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ไป​แหม​กำเดียว​เต้าอั้น แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​ตวย​เซาะ​หา​เฮา เฮา​จะ​บอก​หมู่​ต้าน​เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​บอก​หมู่​จาว​ยิว​ว่า ตี้​ตี้​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​นั้น หมู่​ต้าน​ไป​บ่ได้

34“เฮา​หื้อ​กำสั่ง​ใหม่​กับ​หมู่​ต้าน ก็​คือ หื้อ​ฮัก​กั๋น หมู่​ต้าน​ต้อง​ฮัก​กั๋น​เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​ฮัก​หมู่​ต้าน 35ถ้า​หมู่​ต้าน​ฮัก​กั๋น กู้​คน​ก็​จะ​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา”

พระเยซู​อู้​เถิง​เปโตร​จะ​บอก​บ่ฮู้จัก​พระองค์

36ซีโมน​เปโตร​ก็​ถาม​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ต้าน​จะ​ไป​ตี้​ไหน” พระเยซู​ตอบ​ว่า “ตี้​ตี้​เฮา​จะ​ไป​นั้น ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​ยัง​ตวย​เฮา​ไป​บ่ได้​เตื้อ แต่​หมู่​ต้าน​จะ​ตวย​เฮา​ไป​เมื่อ​ลูน”

37แล้ว​ซีโมน​เปโตร​ก็​ถาม​แหม​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า เยียะ​หยัง​บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​เถิง​ตวย​พระองค์​ไป​บ่ได้​เตื้อ เฮา​พร้อม​ตี้​จะ​ต๋าย​เปื้อ​พระองค์”

38พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​พร้อม​จะ​ต๋าย​เปื้อ​เฮา​กา เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ก่อน​ไก่​ขัน ต้าน​จะ​บอก​บ่ฮู้จัก​เฮา​สาม​เตื้อ”