Search form

ยอห์น 13:12

12บ่ากอง​พระเยซู​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​หมู่​สาวก​แล้ว พระองค์​ก็​ใส่​เสื้อ​คุม​ปิ๊ก​ไป​นั่ง​ตี้​เก่า แล้ว​พระองค์​ก็​ถาม​ว่า “ตี้​เฮา​เยียะ​จาอี้​หื้อ​หมู่​ต้าน หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​ก่อ