Search form

ยอห์น 13:16

16เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ฮับใจ๊​บ่ใหญ่​เหลือ​เจ้านาย​ของ​เขา กับ​คน​ส่ง​ข่าว​ก็​บ่ใหญ่​เหลือ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เขา​มา