Search form

ยอห์น 13:19

19เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​ไว้​บ่าเดี่ยว​นี้ ก่อน​ตี้​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น ก็​เปื้อ​ว่า เมื่อ​เกิด​เหตุก๋ารณ์​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เจื้อ​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​นั้น​ตี้​เฮา​บอก​ว่า​เฮา​เป๋น