Search form

ยอห์น 13:20

20เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ตี้​ยอมฮับ​คน​ตี้​เฮา​ใจ๊​ไป ก็​ยอมฮับ​เฮา​ตวย กับ​คน​ตี้​ยอมฮับ​เฮา​ก็​ยอมฮับ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา”