Search form

ยอห์น 13:21

พระเยซู​อู้​เถิง​คน​ตี้​จะ​หักหลัง​พระองค์

21บ่ากอง​พระเยซู​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​ขนาด แล้ว​ก็​อู้​ออก​มา​อย่าง​เปิดเผย​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ต้าน​จะ​หักหลัง​เฮา”