Search form

ยอห์น 13:33

33“ลูก​เหย เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ไป​แหม​กำเดียว​เต้าอั้น แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​ตวย​เซาะ​หา​เฮา เฮา​จะ​บอก​หมู่​ต้าน​เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​บอก​หมู่​จาว​ยิว​ว่า ตี้​ตี้​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​นั้น หมู่​ต้าน​ไป​บ่ได้