Search form

ยอห์น 13:36

พระเยซู​อู้​เถิง​เปโตร​จะ​บอก​บ่ฮู้จัก​พระองค์

36ซีโมน​เปโตร​ก็​ถาม​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ต้าน​จะ​ไป​ตี้​ไหน” พระเยซู​ตอบ​ว่า “ตี้​ตี้​เฮา​จะ​ไป​นั้น ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​ยัง​ตวย​เฮา​ไป​บ่ได้​เตื้อ แต่​หมู่​ต้าน​จะ​ตวย​เฮา​ไป​เมื่อ​ลูน”