Search form

ยอห์น 13:38

38พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​พร้อม​จะ​ต๋าย​เปื้อ​เฮา​กา เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ก่อน​ไก่​ขัน ต้าน​จะ​บอก​บ่ฮู้จัก​เฮา​สาม​เตื้อ”